O nas

Pracownicy Samorządowego Przedszkola w Medyce:

Dyrektor- Dorota Świerk
Nauczyciele:
Krystyna Matejko
Kamila Demska
Magdalena Fedków
Kamila Adamska
Anna Kędzierska
Celina Hałas

Intendentka- Ewelina Kowalska
Kucharka- Monika Dobrowolska

Dzieci uczęszczające do przedszkola podzielone są na trzy grupy:
– „Biedronki” 3- latki
-„Słoneczka” 3-4-5 latki
-„Motylki” 5-6 latki

„ Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia”  M. Debesse

Misja Przedszkola

„W moim przedszkolu czuję się akceptowany, szczęśliwy,

działam twórczo  i jestem otwarty na nowe sytuacje”

Wizja Przedszkola

„W moim przedszkolu czuję się jak w domu,

jestem bezpieczny, wiem kim jestem, o wszystko mogę zapytać.”

Misja i wizja przedszkola wyznacza zadania priorytetowe do zrealizowania w okresie kadencji:

1.Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka,

2.Rozbudzanie w dzieciach poczucia własnej tożsamości narodowej,

3.Zdobywanie wiedzy o samym sobie i otaczającym świecie oraz rzeczywistości społeczno – kulturowej, uczenie tolerancji,

4.Kształtowanie w dzieciach postaw proekologicznych,

5.Promowanie w społeczności przedszkolnej zdrowego stylu życia.

REALIZACJĘ PRIORYTETÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA BĘDĄ WSPIERAŁY PROGRAMY I INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Nasze przedszkole – autor Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

Jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.
Głównym warunkiem realizacji programu edukacji przedszkolnej jest sala przedszkolna dobrze wyposażona w różnego rodzaju kąciki zainteresowań, np.: przyrody, lalek, książek, techniczny, plastyczny. Dla rozwoju psychoruchowego dziecka ważne jest zrównoważenie przez przedszkole pełnienia funkcji kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej. Dlatego istotnym elementem dotyczącym realizacji programu jest prawidłowa organizacja czasu pobytu dziecka w przedszkolu (zgodna z zaleceniami ministerialnymi dotyczącymi zachowania właściwych proporcji gospodarowania czasem przeznaczonym na: zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne, czynności samoobsługowe, porządkowe, opiekuńcze…). Stworzone przez przedszkole warunki powinny przede wszystkim zapewniać wychowankom poczucie bezpieczeństwa, a także gwarantować miłą i przyjemną atmosferę.

NASZ KODEKS ZACHOWAŃ

NASZ KODEKS ZACHOWAŃ

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SZATNI

 1. Ubieramy i rozbieramy się w wyznaczonym miejscu, spokojnie czekając  na pomoc osoby  dorosłej
 2. Starannie układamy  swoją odzież, buty ustawiamy równo
 3. Pamiętamy  o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na powietrze (buty, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki)
 4. Po powrocie z placu, przed wejściem do budynku – otrzepujemy  buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy  buty o wycieraczkę
 5. Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży(odwrotnie niż przy ubieraniu).
 6. Kulturalnie zachowujemy  się w szatni – nie biegamy, nie krzyczymy, nie popychamy innych
 7. Dbamy  o własne rzeczy
 8. pilnujemy rzeczy osobistych w czasie wycieczek, spacerów

 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS POSIŁKÓW

 1. Przed posiłkiem myjemy ręce
 2. Pamiętamy o właściwej postawie przy stoliku
 3. Właściwie korzystamy ze sztućców (tzn. nie bawimy się nimi, itp.)
 4. Kulturalnie spożywamy posiłek (nie rozmawiamy)
 5. Potrawy, które dziecku nie smakują pozostawiamy na boku talerza
 6. Prośbę o dokładkę sygnalizujemy podniesioną ręką
 7. Po zakończeniu jedzenia w spokoju czekamy na pozostałe dzieci
 8. Kończymy posiłek wspólnym podziękowaniem
 9. Wstajemy od stołu po cichu gdy wszyscy zjedzą, zasuwamy krzesło

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŁAZIENCE

 1. Myjemy dokładnie  ręce
 2. Samodzielnie myjemy buzię
 3. Zawsze myjemy ręce przed każdym posiłkiem, po załatwianiu się, po przyjściu  z placu zabaw
 4. Potrafimy korzystać z mydła i papieru toaletowego
 5. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo, spłukujemy po sobie wodę

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SALI

 1. Bawimy  się zgodnie z innymi dziećmi – jesteśmy życzliwi, koleżeńscy,
 2. Respektujemy wspólnie ustalone zasady
 3. Potrafimy  czekać na swoją kolejkę  podczas zabawy, wypowiedzi
 4. Szanujemy rzeczy innych dzieci
 5. Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na miejsce
 6. Stosuje zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję
 7. Pomagamy sobie wzajemnie
 8. Poruszamy się bezpiecznie po sali
 9. Rozmawiamy się umiarkowanym głosem
 10. Szanujemy potrzeby i zainteresowania innych
 11. Na sygnał nauczyciela szybko ustawiamy się w pary lub siadamy na dywanie
 12. Obdarzamy uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co mówią i czego oczekują
 13. Sprzątamy po sobie i pomagamy  innym w utrzymaniu porządku

ZASADY ZACHOWANIA NA PLACU ZABAW

 1. Wychodzimy na plac z całą grupą, ustawieni parami i wracamy tak samo
 2. Ustawiamy się na sygnał zbiórki
 3. Wiemy jak korzystać z zabawek i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa
 4. Nie oddalamy się z miejsca zabawy, zawsze informujemy o potrzebie skorzystania z toalety
 5. Rozróżniamy zabawy bezpieczne i niebezpieczne
 6. Informujemy dorosłych o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie
 7. Zgłaszamy nauczycielowi zauważone niebezpieczeństwo, złe samopoczucie
 8. Wiemy, że nie możemy samodzielnie opuszczać placu zabaw
 9. Pomagamy w porządkowaniu placu zabaw, zbieramy zabawki.

W naszym przedszkolu obowiązują zasady, które wprowadziliśmy wspólnie z dziećmi zawierając „Kontrakt Grupowy” i ”Kodeks  Zachowania” który zawiera umowne pożądane zachowania. Wprowadzając także normy zachowań: w szatni, łazience, w sali, na placu zabaw,  przy posiłku możemy egzekwować właściwe zachowania.

Formy nagradzania właściwego zachowania naszych przedszkolaków:

 • pochwała w obecności grupy
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed rodzicami
 • atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
 • obdarzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • tablica motywacyjna, pieczątki motywacyjne, naklejki, nagroda
 • zabawa atrakcyjną zabawką

Nagradzamy za:

 • przestrzeganie ustalonych wspólnie umów i zasad panujących w przedszkolu
 • wysiłek i trud włożony w zadania
 • wywiązywanie się z obowiązków np. dyżurnego

Jak reagujemy na niewłaściwe zachowania:

 • rozładowanie negatywnych emocji,
 • upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad )
 • rozmowa – (skłonienie dziecka do autorefleksji, przedstawienie następstw zachowania)
 • wyrażenie przez nauczyciela nie zadowolenia oraz smutku z powodu zachowania dziecka
 • odsunięcie od zabawy
 • krzesło „wyciszające”
 • poinformowanie rodziców o sytuacji

Niewłaściwe zachowania dzieci to:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad obowiązujących w grupie i przedszkolu
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • zachowania agresywne
 • niszczenie pracy innych lub  ich własności