OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty z przedszkole

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Opłaty tej nie ma w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne -dzieci 6 -letnie.
Opłata za wyżywienie – dzienna stawka wynosi 10 zł.
Wpłaty należy dokonywać u intendentki w godz. 7.00-15.00 do 15stego dnia miesiąca.