Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024.

Przewodniczący– M. Steliga

Zastępca przewodniczącego – A. Ślączka

Sekretarz– E. Bąk

Skarbnik– E. Grządziel

Komisja rewizyjna: M. Bajda, M. Hornecka

Konto Rady Rodziców:
29 8113 0004 3001 0013 0084 0001